Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Αναβάθμιση υπηρεσιών διάγνωσης...

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ελπίζουμε το παρόν ιστολόγιο να αποτελέσει έναν χώρο γόνιμων συζητήσεων για την τωρινή, αλλά και για τη μελλοντική λειτουργία των ΚΕΔΔΥ. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για θέματα αξιολόγησης και υποστήριξης του μαθητικού πληθυσμού. Θεωρούμε πως υπάρχουν αρκετά ζητήματα ώστε να μιλήσουμε για αυτά. Παρά τη μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και αιτημάτων για αξιολόγηση, τα ΚΕΔΔΥ αγωνίζονται για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων. Όμως, οι ισχύουσες διατάξεις επιδρούν πολλές φορές ανασταλτικά. Πιστεύουμε ότι ύστερα από περίπου 10 έτη λειτουργίας θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ. Επιπλέον, η πολιτεία οφείλει να ξανασκεφτεί την αναλογία μεταξύ προσωπικού και μαθητικού πληθυσμού. Τονίζουμε ότι το παρόν ιστολόγιο είναι αποκλειστικά ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων και δεν εκπροσωπεί κάποια πολιτική ή συνδικαλιστική οργάνωση. Μακάρι να λειτουργήσει υποστηρικτικά για όλους μας και κυρίως για τους συναδέλφους που (θα) μετέχουν σε διαβουλεύσεις με την πολιτεία.

Πρωτοβουλία: Φίλοι ΚΕΔΔΥ